Select your country

Conosament cu opțiune. Contabilitate - ce este în termeni simpli?

Acesta este un conosament. Luați în considerare definiția, funcția, conținutul, soiurile populare, precum și alte informații care vă vor ajuta să ajungeți la inima problemei. Contabilitate - ce este în termeni simpli? Acesta este numele documentului emis de transportator către proprietarul încărcăturii.

Scopul principal al conosamentului este de a verifica titlul mărfurilor. Poate acționa și ca o garanție pentru împrumuturi pentru bunurile deja expediate. Inițial s-au folosit numai facturile maritime de încărcare. În prezent, documentul acoperă un număr mare de mărfuri prin diverse moduri de transport, pe lângă mări și râuri. Actul de încărcare este apoi numit trecere.

Toate cerințele privind conținutul și aspectul unei astfel de garanții sunt prezentate în Codul maritim al comerciantului rus, în Actul privind transportul maritim al Statelor Unite, în Convenția privind unificarea mai multor reguli privind transportul de călătoriîn regulamentul din Hamburg Convenția ONU privind transportul maritim și fluvial ediția dinRegulamentul de la Haga-Visby în temeiul Protocolului de la Bruxelles din și așa mai departe.

Rolul documentului Acum, în ceea ce privește funcționalitatea securității.

Este un conosament ce este? tipuri și tipuri

Un conosament este un document care are următoarele atribuții: Rolul scrisorii de trăsură. Conosament cu opțiune de către transportator a mărfurilor pentru expediere cu descrierea mărfurilor. Documentație de distribuție.

Funcții principale Puteți examina mostrele conosament cu opțiune în tot articolul. Toate aceste documente diferă prin faptul că au un număr obligatoriu de funcții: Acest contract demonstrează dreptul la bunurile livrate. Numai titularul legal al expedierii poate să-l livreze.

Conosamentul este un document negociabil. Poate fi vândut și pur și simplu transferat. Transferul controlului asupra mărfurilor, revânzarea în tranzit se realizează prin livrarea simplă a conosamentului. Această garanție indică existența unui contract de transport pentru marea majoritate a soiurilor de documente.

Condițiile internaționale de încărcare includ termenii săi atât prin referință directă, cât și prin referință. Aceasta este chitanța care va confirma livrarea bunurilor către transportator. Pe această bază, conosamentul trebuie să includă o descriere a mărfurilor, cantitatea lor, prezența sau absența defectelor externe.

Tipurile principale de documente Un conosament este, de asemenea, mai multe soiuri de securitate. Luați în considerare cele mai comune. Comandați documentul cu un destinatar obligatoriu "AAA" sau pentru comanda acestuia.

conosament cu opțiune locuri de muncă de top pe Internet cu un venit normal

Acest lucru se întâmplă sub formă de livrare utilizând o semnătură de transfer aprobare. În plus, numărul de mențiuni este nelimitat. Această proprietate dezvăluie un conosament ca titlu de proprietate folosit în comerțul internațional pentru revânzarea încărcăturii în timpul trecerii sale.

Acesta este un conosament maritim emis de armator. Acesta din urmă recunoaște că încărcătura se află la bordul navei sale. Conosamentul este un document fără rezerve sau mărci privind starea defectuoasă a mărfurilor sau a ambalajului acestora. Aici trebuie clarificat faptul că mărfurile expediate în exterior sunt în stare satisfăcătoare.

Conosamentul

Astfel de facturi sunt obligatorii pentru acreditivele din practica bancară internațională. Cu o rezervare. Document opus celui anterior.

În acest caz, căpitanul navei notează în conosament că mărfurile au anumite defecte. Sistemul bancar acceptă plata doar atunci când o scrisoare de credit documentară cu alte cuvinte termenii de plată indică în mod specific aceste mărci.

conosament cu opțiune prețul bitcoin acum

Conosament de încărcare pe navă. Documentul confirmă că mărfurile sunt acceptate pentru încărcare ulterioară, este protejat. Atunci când încărcătura se află deja pe navă, proprietarul întocmește conosamentul de bord.

conosament cu opțiune se apelează opțiunea de apelare

Alternativ, el poate asocia documentul cu numele facilității de înot și data încărcării. Asigurați-vă că indicați că câștigurile sunt corecte rapid sunt deja la bord.

Mary Hailean 22 Iulie 1.

Acesta este un tip de document care poate fi transferat dintr-o parte în alta, de la proprietar la proprietar. Aici, una dintre funcțiile conosamentului este mai larg dezvăluită - negociabilitatea.

Personal ne-negociabil. În contractul de conosament este indicat numai destinatarul. Bunurile nu pot fi transferate prin decretul său. Un astfel de document va fi transmis prin livrare simplă. Din toată lista, acest conosament este cel mai puțin folosit. Parasutism liniar. Dar acest tip de securitate conține o descriere detaliată a termenilor contractului de transport. Titularul conosamentului, care acționează aici în calitate de terță parte, învață despre ele direct din documentul însuși.

Carta charter. Condițiile din contractul de transport - charter sunt mutate aici prin referință. Cu toate acestea, este diferit de vaporul liniar - o astfel de conosament nu poate fi considerat un document semnat de contract contract pentru transport. Acest tip de conosament este convenabil dacă transportul pe mare este doar o parte a întregului traseu de marfă. Sau dacă acesta din urmă va fi transportat folosind serviciile mai multor corporații conosament cu opțiune transport maritim.

Expeditorul expedierii care emite această conosament se va ocupa numai de transportatorul care este primul care a certificat acest document. Restul lanțului de transfer este organizat conosament cu opțiune armatorul menționat anterior. Pentru o astfel de responsabilitate suplimentară, expeditorul îi deduce o taxă suplimentară - transport de marfă.

Și acum să luăm în considerare principalele clasificări ale acestui tip de documente. Clasificarea pe diviziuni generale Un conosament este o garanție care este în general clasificată în două grupe principale: Negociabil. Acestea sunt toate facturile care mărturisesc faptul că proprietarul încărcăturii primește la dispoziție un produs care nu a fost încă livrat în port.

conosament cu opțiune robot de tranzacționare trei într- unul

Adică încărcătura care este în tranzit. Particularitatea documentului este că acesta poate fi vândut, ipotecat, cumpărat. Hârtie valoroasă emit o notă "comandă" AAA ". Spre deosebire de primul tip, destinatarul este deja predeterminat. El nu mai poate transfera dreptul său personal de a primi bunuri unei terțe părți. Clasificarea de către destinatar Numărul conosamentului poate fi determinat și în funcție de cine va primi mărfurile care sosesc în port.

Există trei categorii de destinatari și trei tipuri de documente: Exact. Destinatarul este persoana juridică în numele căreia va fi emis conosamentul. Atât destinatarul, cât și expeditorul au dreptul de a determina persoana terță căreia conosament cu opțiune va fi obligat să transfere bunurile. După cum am spus, această tranzacție nu este fără aprobare - semnătura de transfer.

În acest caz, încărcătura trebuie transferată la portul de destinație persoanei care prezintă un anumit document. Clasificarea pe tipuri de transport Aici este necesar să evidențiem următoarele tipuri de valori mobiliare: Liniar. Aceste facturi se eliberează numai atunci când nava urmează un program predefinit, apelând la anumite porturi. Cel de-al doilea nume comun este de transport de marfă, tramp.

  • Acasă Livrare și distribuție Conosamentul confirmă.
  • Valoare declarată clauza 7.
  • CONVENTIE 30/03/ - Portal Legislativ
  • Conosamentele și caracteristicile acestora. Conosament ca document principal
  • Tranzacționare scalping
  • conosament - definiție și paradigmă | dexonline

Eliberat în cazul zborurilor neregulate de transport. Un astfel de document va fi emis în baza contractului de transport de marfă. Există două părți aici - navlositorul expeditorul și transportatorul care este și cargobotul. Acesta conosament cu opțiune urmă este obligat să furnizeze clientului o navă mai multe nave sau parte din ea pentru unul sau mai multe conosament cu opțiune neregulate de mărfuri. Produsul în sine nu pare să fie deteriorat, iar ambalajul nu este deteriorat în aspect.

Starea reală calitativă și cantitativă a produselor corespunde în mod direct cu cea specificată în conosament. Acestea sunt deja documente cu o serie de rezerve. Astfel, s-au descoperit defecțiuni asupra încărcăturii în sine sau a ambalajului acesteia, precum și alte observații privind cantitatea și calitatea. Schema de transport Și aici putem desemna două tipuri principale: Liniile drepte Acestea sunt facturi de marfă care vor fi transportate de la un port la altul.

În acest caz, schema de transport a mărfurilor este prezentată multimodală. Clasificarea după perioada de livrare Și conosament cu opțiune separare reală pe scară largă a acestor valori mobiliare: Bord.

Aceste facturi sunt întocmite numai în cazurile în care încărcătura este deja la bord. Pentru încărcarea sau descărcarea la bordul unei instalații de înot. Documentul este eliberat cu privire la mărfurile destinate încărcării pe navă, însă în prezent se află într-un alt element protejat.

conosamentul proiect

Comanda mixtă de livrare mixtă Așa cum am spus la începutul articolului, conosamentul poate fi emis și pentru mărfuri care vor fi urmate nu numai de o rută maritimă. Merită menționată tipul mixt de valori mobiliare. Un astfel de conosament se emite atunci când mărfurile vor merge cel puțin două tipuri diferite de transport. De asemenea, poate servi drept chitanță pentru livrarea bunurilor către transportator.

Dar nu indică faptul că a fost încărcat la bord. Un conosament conosament cu opțiune fi redactat, de asemenea, atunci când mărfurile sunt primite, de exemplu, la un terminal de containere. Datele de bază din document Conform Codului de transport maritim rus, un conosament pentru un produs trebuie să conțină următoarele detalii: Numele navei sau al altui vehicul.

Informații despre expeditor și transportator. Numele locației unde se află recepția, încărcarea mărfurilor.

conosament cu opțiune cum câștigă site- urile de internet

Locul unde va sosi marfa. Dacă există o conosament cu opțiune - destinația navei. Numele destinatarului de bunuri pentru tipul nominal - emise la ordinul expeditorului. Numele destinatarului pentru tipul de comandă - prin comandă proprie.

Sau o indicație că documentul este emis purtătorului. Cargo - numele, marca sau mai multe numeo masă de greutate, volum sau cantitate de spațiu ocupat pe navă. Informații despre transportul de mărfuri și alte plăți datorate transportatorului. Timpul și locul de eliberare a documentului însuși, numărul de exemplare ale conosamentului.

Semnătura reprezentantului transportatorului sau a căpitanului navei.

conosament cu opțiune care este tendința în comerț

Reguli de lucru cu valori mobiliare În concluzie, vă vom prezenta recomandări importante: Expeditorul sau reprezentantul său legal trebuie să efectueze o comandă de încărcare. Documentul indică numele produsului, marca, cantitatea, informațiile despre ambalaj. Pe lângă detaliile destinatarului și destinatarului, numele portului expeditorului, informații specifice despre navă. Faptul de încărcare a mărfurilor la bord va fi confirmat de primirea navigatorului.

După mutarea navei, în loc de primirea navigatorului, expeditorul mărfurilor întocmește factura maritimă. Originalul acestei garanții este obligat să trimită destinatarului bunurilor. Potrivit conosamentului, primite cu bună știință de la destinatar, destinatarul primește o livrare la port. Pentru ca transportatorul să emită mărfuri în conformitate cu acest document, este suficientă o copie a conosamentului.