Au fost utile aceste informații?

Schema de calcul a opțiunii.

Sinteză I Reforma din a politicii agricole comune a introdus o nouă schemă de plată de bază pentru fermieri, care este aplicată în 18 state membre 1.

schema de calcul a opțiunii Nu pot face bani

Ca și predecesoarea sa — schema de plată unică —, schema de plată de bază schema de calcul a opțiunii să ofere sprijin pentru venitul de bază al fermierilor și să contribuie astfel la producția viabilă de produse alimentare în UE, fără să influențeze deciziile luate în ceea ce privește producția.

Debursând anual plăți în cuantum de aproximativ 18 miliarde de euro unui număr de circa 4 milioane de fermieri, ea constituie sistemul de sprijin cel mai important pentru venitul fermierilor din UE.

II Întrebarea principală de audit la care a urmărit să răspundă Curtea în prezentul raport este dacă Comisia și statele membre au reușit să direcționeze schema de plată de bază pe calea cea bună. Concluzia Curții este că schema se află pe calea cea bună pe plan operațional, dar că impactul său asupra simplificării, a direcționării ajutorului și a convergenței nivelurilor de ajutor este unul limitat. III Introducerea schemei de plată de bază a presupus eforturi substanțiale din partea autorităților naționale, dar sistemele de control din statele membre vizitate au atenuat în mare măsură riscul de erori la calculul și alocarea drepturilor la plată.

Plățile aferente schema de calcul a opțiunii cadrul schemei nu au fost, în general, afectate de un nivel semnificativ de eroare. Cu toate acestea, înîn unele cazuri, valorile drepturilor la plată erau încă inexacte, erau calculate doar cu titlu provizoriu sau erau bazate pe estimări, iar unele agenții de plăți care au fost vizitate de Curte întâmpinau dificultăți deosebite.

IV Comisia a furnizat statelor membre orientări detaliate în cadrul acestui proces.

Inserarea unei diagrame dintr-o foaie de calcul Excel în Word

În pofida clarificărilor oferite, statele membre nu au interpretat întotdeauna în mod consecvent regulile specifice de calcul și nu au furnizat Comisiei toate informațiile de monitorizare. Per ansamblu, auditurile efectuate de Comisie au permis obținerea unor rezultate bune, dar aceasta ar fi putut să fie mai exigentă cu organismele de certificare.

V Unul dintre principiile directoare schema de calcul a opțiunii reformei din a PAC era simplificarea. Normele complexe ale UE referitoare la schema de plată de bază și la suprafețele eligibile prevedeau numeroase opțiuni și excepții pentru punerea în aplicare a schemei. Regulile de calcul și opțiunile alese de statele membre nu au favorizat întotdeauna simplificarea, ci au sporit în unele cazuri complexitatea, au antrenat creșterea sarcinii administrative pentru autoritățile naționale și au permis anumitor fermieri să realizeze profituri neașteptate.

Utilizarea acestei liste a fost doar parțial eficace, putea antrena un tratament diferit al unor solicitanți aflați în situații similare și constituia o sarcină administrativă semnificativă pentru agențiile de plăți.

VII De asemenea, reforma a extins categoriile de teren pentru care se plătește sprijin și a dat statelor membre posibilitatea de a lua măsuri pentru reducerea riscului de cereri speculative.

În încercarea de a direcționa mai bine sprijinul către terenurile agricole, ea a creat însă probleme dificile legate de punerea în aplicare. VIII Reforma din a reprezentat un pas înainte în direcția unor niveluri mai uniformizate ale sprijinului pe hectar.

schema de calcul a opțiunii cine a făcut bani

Ca regulă generală, reforma schema de calcul a opțiunii că toate drepturile la plată activate în într-un stat membru sau într-o regiune ar trebui să aibă o valoare unitară uniformă, dar doar șase dintre cele 18 state membre au ales această opțiune pentru întregul lor teritoriu sau pentru o mare parte a acestuia, iar un al șaptelea stat urma să uniformizeze valoarea drepturilor la plată până în Celelalte state membre au avut posibilitatea, cu titlu de derogare, de a ține seama de factori istorici la calcularea valorii drepturilor la plată pe care fermierii ar trebui să le aibă în Opțiunile alese de statele membre au avut un impact semnificativ asupra gradului de redistribuire a sprijinului, iar fermierii au putut, în anumite cazuri, să mențină niveluri deosebit de ridicate de sprijin care decurgeau din nivelurile anterioare ale subvențiilor.

IX Fiind bazat în esență pe suprafață, sprijinul din partea schemei de plată de bază tinde să favorizeze exploatațiile de dimensiuni mai mari. Din cauza modului în care este concepută schema, Comisia preconizează că reforma din a PAC va antrena o creștere a capitalizării sprijinului în prețurile terenurilor, lucru care este în profitul proprietarilor de terenuri agricole.

Pentru a realiza un tabel se utilizează opțiunile din meniul Table Tabel de pe fila Insert Inserare în unul dintre următoarele moduri: se conturează structura acestuia numărul de rânduri și coloane selectând în meniu structura dorită, precum în imaginea alăturată; se inserează, specificând numărul de rânduri și coloane, cu ajutorul opțiunii Insert Table Inserare tabel ; se desenează utilizând instrumentul Draw Table Desenare tabel ; se poate importa dintr-o foaie de calcul Excel cu ajutorul opțiunii Excel SpreadSheet Foaie de calcul Excel. Aplicația permite formatarea tabelului cu ajutorul opțiunilor existente pe două file de lucru: Layout Aspect și Design Proiectareprezentate în schemele următoare: La intersecția unui rând și a unei coloane se găsește celula.

X Sprijinul din partea schemei de plată de bază constituie o sursă semnificativă de venit pentru mulți fermieri, dar prezintă o serie de limitări inerente.

El nu ține cont de condițiile de piață, de utilizarea terenurilor agricole sau de circumstanțele individuale ale exploatației și nu se bazează pe o analiză a situației globale a veniturilor fermierilor.

XI Obiectivul urmărit prin tratat schema de calcul a opțiunii a se asigura un nivel de trai echitabil pentru fermieri și obiectivele generale ale PAC referitoare la producția viabilă de produse alimentare și la veniturile fermierilor nu au fost încă transpuse în mod clar în ținte măsurabile și nu există niciun nivel de referință în raport cu care să se poată evalua rezultatele obținute. XII În ceea ce privește actuala schemă de plată de bază, bitcoin bot vigoare până la sfârșitul anuluiCurtea formulează o serie de recomandări adresate Comisiei în ceea ce privește calculul și alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază, abordând aspecte precum punerea adecvată în aplicare a controalelor-cheie ale agențiilor de plăți, sistemele instituite de Comisie pentru difuzarea informațiilor în rândul statelor membre și rolul organismelor de certificare.

XIII În ceea ce privește elaborarea propunerilor Comisiei pentru următoarea perioadă de programare, Curtea recomandă acesteia să analizeze factorii care au o influență asupra veniturilor pentru toate grupurile de fermieri, nevoile lor în materie de sprijin pentru venit și valoarea bunurilor publice pe care le furnizează aceștia, precum și să coreleze, de la bun început, măsurile propuse cu obiective operaționale adecvate și schema de calcul a opțiunii niveluri de referință în raport cu care să poată fi comparată performanța sprijinului.

Vă mulțumim pentru feedback!

Introducere 01 Creșterea productivității agriculturii și asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru fermieri constituie obiective-cheie ale tratatului și o preocupare majoră a politicii agricole comune PAC 2.

Înainte dePAC s-a schema de calcul a opțiunii pe sprijinirea prețurilor garantate prețurile de intervenție pentru produsele agricole, lucru care a dus la o supraproducție considerabilă și la o creștere disproporționată a cheltuielilor UE. Prin reforma din a PAC, s-au redus prețurile de intervenție pentru cereale și pentru carnea de vită, iar exploatațiile de dimensiuni mai mari au fost obligate să retragă o parte din terenuri din producția agricolă.

Nivelul global al cheltuielilor era supus unor plafoane sectoriale, stabilite pe regiuni sau pe state membre. Opțiuni binare recenzii binari măsură ce ajutoarele acordate pentru diverse sectoare agricole au fost integrate pe rând în SPU, acesta a devenit cel mai important sistem de sprijin pentru venitul fermierilor.

Curtea a constatat, de asemenea, că SPU conținea erori de calcul și deficiențe la nivelul controlului intern în statele membre și a recomandat agențiilor de plăți să corecteze erorile și să adopte proceduri clare în care să includă verificări eficace cu privire la fiabilitatea datelor schema de calcul a opțiunii baza cărora se efectuează calculele și la corectitudinea drepturilor la plată 4.

Reforma a introdus o structură nouă de plăți directe în favoarea fermierilor, acestea incluzând schema de plată de bază 6care este accesibilă și statelor membre care au introdus SAPS, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu 7 și sprijinul în favoarea tinerilor fermieri 8. În plus, statele membre pot să recurgă la o serie de opțiuni preconizate să asigure o mai bună direcționare a sprijinului către fermierii din sectoare sau din regiuni care se confruntă cu dificultăți economice sau către exploatațiile agricole de dimensiuni mai mici.

schema de calcul a opțiunii minerit gratuit satoshi

Ea reprezintă sistemul de sprijin direct al UE pentru fermieri cu cel mai mare volum de fonduri, costul său, finanțat integral din bugetul UE, ridicându-se la circa 18 miliarde de euro pe an. Înaproximativ 4 milioane de exploatații din cadrul UE au beneficiat de sprijin în cadrul schemei de plată de bază.

Pe baza deciziilor statelor membre cu privire la modul de repartizare a plafonului bugetar național între diversele scheme de sprijin direct, Comisia calculează sumele disponibile în fiecare an pentru sprijinul din cadrul acestei scheme, ceea ce asigură faptul că fermierilor li se poate pune la dispoziție o parte cât mai mare din bugetul disponibil În consecință, ponderea sprijinului debursat prin această schemă din totalul plăților directe efectuate de UE poate varia semnificativ de la un stat membru la altul a se vedea figura 1.

Figura 1 Ponderea sprijinului debursat în cadrul schemei de plată de bază din plățile directe efectuate de UE pentru fiecare stat membru în Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Ca și predecesoarea sa — schema de plată unică —, schema de plată de bază urmărește să ofere sprijin pentru venitul de bază al fermierilor, fără să influențeze deciziile luate în ceea ce privește producția Aceasta ar trebui să ofere o plasă de siguranță pentru fermieri, confruntați cu o mare volatilitate a prețurilor de pe piață pentru produsele lor, contribuind astfel la stabilizarea veniturilor lor și permițându-le totodată să ia decizii de producție în funcție de cererea de pe piață.

Fiind o schemă de sprijin decuplat, schema de plată de bază este independentă de producția agricolă și, prin urmare, este conformă cu acordurile comerciale internaționale În consecință, unul dintre efectele sprijinului este că el contribuie la conservarea potențialului de producție agricolă al UE, evitându-se astfel abandonarea terenurilor.

Exploatațiile care primesc sprijin trebuie să respecte anumite standarde minime de întreținere pentru schema de calcul a opțiunii garanta bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor și trebuie să îndeplinească anumite obligații în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor ecocondiționalitate.

Aceasta ar trebui să contribuie la realizarea altor obiective generale ale PAC legate de utilizarea terenurilor, cum ar fi protecția solului, biodiversitatea și atenuarea schimbărilor climatice. În principiu, terenurile eligibile cuprind toate terenurile arabile, pajiștile permanente și terenurile destinate culturilor permanente. Valoarea totală maximă a tuturor drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază dintr-o anumită regiune sau dintr-un stat membru trebuie să se situeze în limita unui plafon bugetar fix.

 1. Opțiuni de top turbo
 2. Posibilitatea de a câștiga bani pe internet
 3. Raportul special nr. 10/ Schema de plată de bază în favoarea fermierilor
 4. ГЛАВА 84 Джабба вздохнул с облегчением, припаяв последний контакт.
 5. Page 20 - Informatica si TIC

Prin urmare, o alocare incorectă a drepturilor în cadrul schemei de plată de bază ca valoare sau ca număr afectează corectitudinea plăților și în cadrul altor scheme de sprijin direct.

Statele membre aveau dreptul să adopte norme mai stricte, fie adăugând alte întreprinderi pe listă, fie excluzând, de manieră generală, toate persoanele ale căror activități agricole reprezentau numai o parte neglijabilă din ansamblul activităților lor economice sau al căror obiect principal de activitate nu consta în desfășurarea de activități agricole.

În consecință, nivelul individual de sprijin per hectar putea astfel varia semnificativ de la un fermier la altul, în funcție de nivelul ajutorului acordat în trecut Pentru a se evita consecințele financiare perturbatoare pentru fermieri, statele membre aveau posibilitatea de a păstra o componentă istorică în valoarea drepturilor la plată și după Aceasta înseamnă că valoarea plăților istorice vărsate fermierilor în cadrul schemelor anterioare de sprijin cuplat va continua să se reflecte în valorile drepturilor la plată din cadrul schemei de plată de bază până la o viitoare reformă a PAC.

Cu toate acestea, așa cum se arată la punctul 67 din prezentul raport, impactul acestor divergențe se va reduce de-a lungul timpului până în Calculul și alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază 17 Statele membre au trebuit să stabilească, îndrepturile la plată în cadrul schemei de plată de bază și să le aloce fermierilor.

În plus, statele au trebuit să pună deoparte, într-o rezervă națională, o anumită sumă din bugetul disponibil, în vederea alocării de drepturi la plată pentru tineri fermieri, pentru fermieri care își încep activitatea agricolă sau pentru fermieri aflați în situații specifice Valoarea drepturilor depindea de modelul specific pe care statul membru sau regiunea îl alesese pentru punerea în aplicare a schemei.

În cazul în care statele membre aplicau deja, înun model bazat pe rată forfetară pentru schema de plată de bază, toți fermierii dintr-o regiune dată primeau drepturi cu aceeași valoare unitară pe hectar a se vedea figura 3.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Pentru a evita complexitatea, statele membre care aplicaseră SPU pe bază regională puteau să mențină drepturile la plată existente în schema de calcul a opțiunii SPU, care au devenit drepturi în cadrul schemei de plată de bază Rolul Comisiei și al statelor membre în introducerea schemei de plată de bază 21 Comisiei și statelor membre le revine în comun răspunderea pentru gestionarea schemei de plată de bază și a altor scheme de plăți directe.

Comisia deține însă responsabilitatea finală pentru execuția bugetului Prin urmare, ea a trebuit să se asigure că schema de plată de bază a fost pusă în aplicare în mod corect prin intermediul unor acte delegate adecvate, prin monitorizarea gestionării schemei în statele membre și prin efectuarea de audituri de conformitate cu privire la sistemele de control utilizate pentru administrarea schemei. În cazul în care punerea în aplicare la nivel național nu respectă cadrul juridic al UE, Comisia poate să aplice corecții financiare.

Ele trebuiau, de asemenea, să se asigure că agențiile de plăți acreditate vărsau ulterior către fermieri sumele aferente sprijinului din cadrul acestei scheme. În acest scop, autoritățile naționale aveau obligația de a utiliza Sistemul integrat de administrare și control IACS schema de calcul a opțiunii a se asigura că plățile erau corecte și că se preveneau neregulile.

 • Mai puțin Inserarea unei diagrame Excel într-un document Word Cea mai simplă modalitate de a insera o diagramă dintr-o foaie de calcul Excel în documentul Word este să utilizați comenzile Copiere și lipire.
 • Reduceri contractuale Acest grup de reduceri ar trebui să motiveze clientul să îndeplinească condițiile contractuale benefice pentru companie.
 • Opțiuni de motivație
 • Inserarea unei diagrame dintr-o foaie de calcul Excel în Word - Asistență Office
 •  Сделайте это, - приказал .
 • Opțiuni binare și comerciant de succes

Utilizând informații fiabile cu privire la suprafețele agricole și un sistem de verificări încrucișate automate, IACS ar trebui, de asemenea, să ajute fermierii să întocmească declarații corecte și, astfel, să permită identificarea în mod eficient a eventualelor nereguli. În plus, exista obligația ca un organism național independent de certificare să auditeze legalitatea și regularitatea tuturor cheltuielilor UE pe care le debursau agențiile de plăți.

În figura 5 sunt ilustrate rolurile Comisiei și ale statelor membre în procesul de punere în aplicare a schemei de plată de bază. Figura 5 Rolurile Comisiei și ale statelor membre în procesul de punere în aplicare a schemei de plată de bază Sursa: Schema de calcul a opțiunii de Conturi Europeană. Sfera și abordarea auditului 23 Auditul a avut drept obiectiv să stabilească dacă, înComisia și statele membre au introdus schema de plată de bază în conformitate cu cadrul juridic al UE și cu obiectivele PAC.

În acest context, Curtea a examinat, de asemenea, caracteristicile care decurg din concepția acestei scheme ca sistem care oferă fermierilor sprijin decuplat pentru venit. Astfel, Curtea a căutat să răspundă la următoarea întrebare principală de audit: Schema de plată de bază în favoarea fermierilor — au reușit Comisia și statele membre să o direcționeze pe calea cea bună? Acolo unde a fost pertinent, rezultatele sondajului au investiții și profit pe internet utilizate de Curte în raportul său; vizite efectuate la Comisia Europeană — Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală — și în șase state membre [Germania Saxonia InferioarăGrecia, Spania, Franța, Italia și Regatul Unit Anglia și Scoția ], care au fost selectate în funcție de cota care le revenea din bugetul UE disponibil pentru schema de plată de bază și de modelul specific pentru care optaseră în vederea punerii în aplicare a schemei.

În cursul acestor vizite, s-au purtat discuții, s-au analizat proceduri și date și s-au examinat diverse documente relevante; auditul unui eșantion de de dosare referitoare la drepturile la plată ale fermierilor pentru anul de cerere Dosarele au fost selectate parțial în mod aleatoriu, parțial pe baza unei analize a riscurilor, auditul lor urmărind să examineze calculul drepturilor în cadrul schemei de plată de schema de calcul a opțiunii și controalele-cheie care erau aplicate.

Curtea a ținut seama, în plus, de rezultatele activităților sale de audit desfășurate în vederea declarației de asigurare pentru exercițiul Observații Sistemele de control din statele membre vizitate au atenuat în mare măsură riscul de erori la calculul și alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază, dar opțiunile naționale puteau să cauzeze dificultăți deosebite pentru anumite agenții de plăți Majoritatea statelor membre au făcut față provocărilor și, în general, plățile efectuate către fermieri în cadrul schemei de plată de bază nu erau afectate de un nivel semnificativ de eroare, … 26 Toate statele membre vizitate au trebuit să facă față unei serii de provocări la punerea în aplicare a schemei de plată de bază.

schema de calcul a opțiunii opțiune binară utrader

Natura acestora depindea foarte mult de opțiunile pe care ele le aleseseră. Acest proces putea necesita, de asemenea, identificarea terenurilor care nu erau eligibile înainte de introducerea schemei de plată de bază; să stabilească valoarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru aniidupă finalizarea tuturor verificărilor și a calculelor; să informeze fermierii în cauză până la sfârșitul anului sau, în cazul în care autoritățile naționale nu dispuneau decât de date provizorii, până la 1 aprilie ; să efectueze, până la 30 iunieplata sprijinului din cadrul schemei de plată de bază și din cadrul altor scheme de sprijin direct.

Cu toate acestea, în cazul Spaniei, al Franței, al Italiei, al țărilor de Jos, al Austriei, al Suediei și al Regatului Unit Scoțiacare nu au reușit să efectueze plățile finale către toți fermierii în termenul legal prevăzut pentru 30 iunieComisia a autorizat efectuarea plăților fără reduceri până la 15 octombrie Cu toate acestea, erori de calcul riscau să afecteze plățile efectuate către fermierii individuali și să reducă fiabilitatea bazelor de date în care sunt înregistrate drepturile la plată în cadrul schemei, după cum se explică în continuare.

Cu toate acestea, în unele cazuri, Curtea a constatat că valorile drepturilor în cadrul schemei de plată de bază erau inexacte, erau calculate doar cu titlu provizoriu sau erau bazate pe estimări, fapt care a afectat repartizarea plăților între diferiții fermieri: În Regatul Unit Scoțiaautoritățile nu aplicaseră schema de calcul a opțiunii mod corect regulile de calcul pentru determinarea valorilor-țintă forfetare pentru și nici ajustările bugetare anuale care trebuiau realizate până în anul respectiv.

În Țările de Jos, autoritățile au calculat o valoare de convergență incorectă schema de calcul a opțiunii ajustarea drepturilor la plată în vederea aplicării unei rate forfetare în Aceste neajunsuri nu au afectat însă cuantumul total al plăților în Scoția și în Țările de Jos, ci au avut doar un impact redus asupra repartizării plăților între fermieri.

Franța și Regatul Unit Anglia și Scoția au utilizat date provizorii sau estimări, întrucât au întâmpinat dificultăți deosebite la calcularea în timp util a valorilor definitive ale drepturilor în cadrul schema de calcul a opțiunii de plată de bază. Acest lucru a avut un impact asupra exactității valorilor drepturilor la plată, deoarece modificările de la nivelul unui element din calcul cum ar fi suprafața eligibilă totală determinau potențiale modificări la nivelul altor elemente precum valoarea drepturilor la plată și puteau avea repercusiuni asupra calculului în vederea convergenței.

schema de calcul a opțiunii cum să faci bani într- o oră

O altă implicație era, de asemenea, faptul că fermierii nu cunoșteau valoarea definitivă a drepturilor lor în cadrul schemei de plată de bază atunci când depuneau cererea de ajutor pentru anul de cerere următor.

În continuare sunt descrise unele dintre diferitele probleme întâmpinate. În Franța, agenția de plăți nu terminase încă de calculat, până în maivaloarea definitivă a drepturilor în cadrul schemei de plată de bază pentru și nu le alocase încă oficial fermierilor. Această întârziere se explică prin introducerea tardivă a unui nou sistem de identificare a parcelelor, prin dificultățile întâmpinate la identificarea suprafețelor neagricole și prin întârzierile semnificative înregistrate în realizarea controalelor la fața locului încontroale pe care autoritățile franceze le-au finalizat abia în decembrie Regatul Unit Anglia și Scoția a înregistrat întârzieri semnificative la calcularea valorilor drepturilor la plată, deoarece, în Anglia, care optase pentru menținerea drepturilor anterioare din cadrul SPU, nu au fost disponibile la timp date complete privind acoperirea terenurilor.

Marca de eficiență

În consecință, autoritățile s-au văzut nevoite să estimeze suprafața eligibilă finală, care era însă un element crucial pentru calcularea cu exactitate a valorilor drepturilor la plată.

În plus, un nou sistem informatic pentru prelucrarea cererilor de ajutor nu a funcționat la fel de bine cum se prevăzuse, astfel încât agenția de plăți a fost obligată să revină la cererile depuse pe hârtie.

Acest lucru a cauzat dificultăți serioase schema de calcul a opțiunii ceea ce privește ajustarea drepturilor din cadrul schemei în funcție de suprafețele eligibile și în ceea ce privește respectarea termenului de efectuare a plăților În Scoția, autoritățile au întâmpinat, de asemenea, dificultăți în ceea ce privește prelucrarea tuturor cererilor de ajutor în timp util, în parte din cauza unor întârzieri la identificarea pajiștilor permanente eligibile.

Pentru a respecta termenele stabilite pentru plata consilier pentru opțiuni binare 60 de secunde, autoritățile au realizat doar calcule cu titlu ilustrativ ale valorilor drepturilor la plată și, până în mainu stabiliseră încă valorile finale Acest lucru a presupus verificarea încrucișată a eligibilității suprafețelor declarate de fermieri în cererile lor de ajutor în raport cu datele din sistemul LPIS 30 și cu datele de referință istorice, precum și verificarea autenticității documentelor justificative furnizate de fermieri și examinarea calculului drepturilor la plată din cadrul schemei.

La punctele care urmează sunt descrise unele dintre cele mai scumpe câștiguri de pe internet probleme întâmpinate în statele membre vizitate. Acest organism nu finalizase toate controalele referitoare la eligibilitatea fermierilor și existau încă incertitudini cu privire la eligibilitatea unei părți importante din pajiștile permanente.

Aceasta butonul de opțiune avut drept rezultat repetarea unei părți a procesului, întrucât același organism de coordonare a trebuit să recalculeze valorile a aproximativ o treime din drepturile la plată din cadrul schemei după alocarea lor inițială.

În cele din urmă, valoarea lor totală depășea plafonul bugetar național. Conform legislației UE, aceasta ar fi necesitat o ajustare suplimentară a valorii tuturor drepturilor la plată din Italia.

Conceptul de eficiență a activității

Impactul asupra plăților către fermieri va fi probabil redus per ansamblu, dar ar putea să fie mai semnificativ la nivelul individual al fiecărui fermier. Recalculările erau încă în curs în luna aprilie și au afectat și valorile drepturilor la plată și plățile ulterioare de ajutor din anii următori În două dintre cele șase state membre vizitate, Curtea a constatat că informațiile din LPIS erau în general actualizate. În Franța, Italia și Regatul Unit, aceste informații erau în curs de a fi actualizate, în mare parte în paralel cu calculul drepturilor la plată Agenția de plăți din Grecia, care depusese eforturi majore lungul mai multor ani pentru a identifica în mod corect pajiștile permanente, nu dispunea de fondurile necesare de la bugetul național pentru a actualiza întreaga bază de date LPIS cu cele schema de calcul a opțiunii recente informații disponibile.

Astfel, înautoritățile au trebuit să efectueze calculul drepturilor la plată pe baza unor imagini care datau din pentru mai mult de jumătate din teritoriul în cauză Pentru acest tip de terenuri, autoritățile elene au calculat drepturile în cadrul schemei de plată de bază pe baza mediei regionale a numărului de copierea tranzacțiilor cu opțiuni binare pe hectar și pe baza numărului de animale care fuseseră declarate de fiecare fermier în cererea de câți bani poate câștiga schimbul Lipsa de fiabilitate a informațiilor din registrul animalelor a făcut însă mai dificilă calcularea cu exactitate a numărului de drepturi alocate fiecărui fermier Comisia a oferit un sprijin adecvat pentru introducerea schemei de plată de faceți bani online legal, dar ar fi putut fi mai exigentă cu organismele de certificare Per ansamblu, Comisia a supravegheat în mod corespunzător procesul de punere în aplicare și a furnizat orientări detaliate, … 34 Gama largă de opțiuni la dispoziția statelor membre care a fost avută în vedere de legislația UE a sporit complexitatea prevederilor, fapt care antrenează riscul de interpretări eronate și de ambiguitate.

Comisia a reușit să furnizeze dispoziții de punere în aplicare la timp Cu toate acestea, statele membre au avut nevoie de orientări suplimentare din partea Comisiei cu privire la modelul lor specific de punere în aplicare.

Introducere

Prin urmare, începând dinComisia a elaborat peste de note de orientare în atenția statelor membre și a organizat reuniuni bilaterale cu autoritățile naționale în vederea asigurării unui proces fluid de punere în aplicare a schemei de plată de bază și a altor scheme de sprijin direct din partea UE.

În pofida clarificărilor oferite, statele membre nu au interpretat întotdeauna în mod consecvent regulile specifice de calcul. Lipsa acestor informații a făcut mai dificilă monitorizarea schemei. În baza legislației UE, Comisia nu avea dreptul să reducă plățile către statele membre dacă acestea nu furnizau la timp anumite informații statistice privind schema de plată de bază.

Per ansamblu, auditurile efectuate de Comisie au permis obținerea unor rezultate bune, … 36 Comisia lansase în timp util auditul privind punerea în aplicare a schemei de plată de bază în statele membre, lucru care a permis obținerea unor rezultate bune, deși, din cauza unei lipse de resurse, nu a reușit să efectueze toate auditurile la fața locului așa cum erau prevăzute. Având în vedere programarea într-o fază timpurie a majorității vizitelor, Comisia nu a fost în măsură să evalueze calitatea examinărilor realizate de organismele de certificare cu privire la calculul drepturilor la plată în cadrul schemei.

S-a pus mai puțin accentul pe validarea calculelor generale, pe controalele interne aplicate și pe existența, în statele membre, a unor sisteme care schema de calcul a opțiunii permită o monitorizare atentă a procesului de gestionare a drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază, proces care include calcularea și respectarea plafoanelor aplicabile și administrarea rezervei naționale, inclusiv procedurile de anulare a drepturilor la plată în cadrul schemei.

Aceste organisme de audit ar trebui opțiune binară recenzii opton furnizeze o opinie, elaborată în conformitate cu standarde de audit acceptate la nivel internațional, privind exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agențiilor de plăți, buna funcționare a sistemului de control intern al acestora și legalitatea și regularitatea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei Întrucât valoarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază constituie un element esențial pentru calculul sumelor debursate către fermieri, verificarea de către organismele de certificare a calculului drepturilor la plată prezenta o importanță deosebită.

Având în vedere că procesul de convergență este în curs de desfășurare și că pot deveni necesare eventuale ajustări ale valorilor drepturilor la plată, această verificare are relevanță și pentru exercițiile financiare ulterioare.