Strategia nationala anticoruptie

Strategie bazată pe indicatori standard. Strategia nationala anticoruptie – Primăria Comunei Poplaca

Potrivit art.

strategie bazată pe indicatori standard

Strategia urmează a fi pusă în aplicare printr-un Plan de acțiuni, prin care se propun măsuri legislative sau administrativ-instituționale ; aceste acțiuni conduc, în concret, la realizarea obiectivelor aprobate prin Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar Organizarea unor schimburi de experiență și diseminarea modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate În contextul Strategiei Naționale de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate,aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.

Organizarea unor schimburi de experiență și diseminarea modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, aferentă Obiectivului strategic I. Dezvoltarea capacității instituționale și interinstituționale în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate și a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.

Conform acesteia, pe parcursul anuluis-au desfășurat 38 întâlniri locale, între reprezentanții sistemului penitenciar și partenerii din comunitate cu precădere reprezentanți ai instituțiilor responsabile pentru implementarea Strategiei, cum ar fi serviciile de probaţiune dar și reprezentanţi ai administrației publice locale , sub forma strategie bazată pe indicatori standard schimburi de experiență, dezbateri etc.

strategie bazată pe indicatori standard

Concluziile evenimentelor desfășurate în plan local au fost dezbătute în cadrul a opt întâlniri interregionale, derulate în perioada septembrie — noiembrie Inventarul problemelor identificate urmează să fie analizat strategie bazată pe indicatori standard către fiecare autoritate publică centrală, urmărindu-se formularea unor propuneri de remediere, atât prin acțiuni de ordin strategic, cât și prin măsuri de tip operațional.

Întâlnirile organizate pe parcursul anuluila inițiativa unităților din sistemul penitenciar, reprezintă primul pas dintr-o colaborare care se intenționează să devină tradițională, cu reprezentanții autorităților publice locale.

strategie bazată pe indicatori standard

Consiliul de management strategic Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar - Provocările secolului al XXI-lea în domeniul justiției necesită răspunsuri pe măsură din partea instituțiilor și organismelor responsabile pentru administrarea sistemului judiciar și realizarea actului de justiție, bazate pe managementul strategic integrat, gestionarea eficientă a resurselor și recurgerea la mijloace inovative de soluționare a problemelor justiției.

Sistemul de justiție reprezintă pilonul de bază al statului de drept și, implicit, al unei societăți democratice stabile și responsabile. Fără un sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane reducerea duratei proceselor, jurisprudența unitară, integritate, transparență etc.

strategie bazată pe indicatori standard

Viziune concept : modernizarea sistemului judiciar, prin implementarea unui sistem de management strategic în domeniul justiției, utilizarea eficientă a resurselor, recurgerea la soluții inovative de creștere a performanței sistemului judiciar român, precum și a accesibilității sale față de cetățean. Strategia Națională Anticorupție - Strategia Națională Anticorupție este un document cu cracter multidisciplinar, de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele majore de acţiune în sprijinul promovării integrităţii şi bunei guvernări la nivelul tuturor instituţiilor publice.

Scop: Strategia Naţională Anticorupţie are ca premise importanţa asigurării stabilităţii cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie şi alocarea resurselor adecvate pentru o funcţionare eficientă a instituţiilor publice în serviciul cetăţeanului, reducerea şi ce determină profitul pe opțiuni binare fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie.

strategie bazată pe indicatori standard

Un rol esenţial al serviciului penitenciar este acela al pregătirii persoanelor private de libertate pentru perioada post-detenţie. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară corelarea nevoilor persoanelor private de libertate cu programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială şi demersul de incluziune socială.

strategie bazată pe indicatori standard

Totodată, pentru succesul componentei de reintegrare socială este necesar concursul comunităţilor locale, în dubla lor calitate: de parteneri ai serviciului penitenciar şi de beneficiari ai întregului proces de reintegrare socială a persoanelor private de libertate sau care au executat pedepse privative de libertate. Scop: dezvoltarea Institutului Național de Expertize Criminalistice  într-un climat de concurenţă, alinierea activităţii de expertiză criminalistică la standardele europene de calitate şi valorificarea acelor sectoare care din diverse motive nu s-au dezvoltat în alte laboratoare de profil din UE, obiective atinse printr-o politică managerială responsabilă, la care au contribuit activ toţi membrii laboratoarelor de expertiză din sistemul INEC.

Tranzacționarea cu Indicatorul Stochastic MT4