Recursul la opțiunea emitentului, DECIZIE 14 22/06/ - Portal Legislativ

  1. Хейл, видимо, не догадывается, что она видела его внизу.
  2. Strategii pentru opțiuni binare tnkorswm

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr.

recursul la opțiunea emitentului

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este reprezentat de doamna procuror șef al Biroului de recursuri civile în interesul legii - Recursul la opțiunea emitentului judiciar civil din cadrul Secției judiciare, Luminița Nicolescu. La ședința de judecată participă domnul Cristian Balacciu, magistrat-asistent în cadrul Secțiilor Unite, desemnat în conformitate cu dispozițiile art. Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați ce formează obiectul Dosarului nr.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că au fost depuse la dosar anexele cu hotărârile definitive contradictorii pronunțate de instanțele judecătorești, raportul întocmit de judecătorii-raportori, opiniile procurorului general și ale specialiștilor consultați, site- ul web cum puteți face bani și un punct de vedere la raport.

recursul la opțiunea emitentului

Constatând că nu sunt chestiuni prealabile, doamna judecător Corina-Alina Corbu, președintele completului, acordă cuvântul asupra recursului în interesul legii reprezentantului procurorului general.

Doamna procuror Luminița Nicolescu susține că cea de-a doua orientare jurisprudențială este în spiritul și litera legii.

recursul la opțiunea emitentului

În acest sens arată că apelul incident are caracter accesoriu față de apelul principal, conform art. Totodată, susține că prin Decizia nr.

A intervenit o problemă.

Pentru aceste argumente, solicită admiterea recursului în interesul legii și pronunțarea unei hotărâri de unificare a practicii judiciare. Nefiind întrebări pentru reprezentantul procurorului general, doamna judecător Corina-Alina Corbu, președintele completului, declară dezbaterile închise, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra recursului în interesul legii.

recursul la opțiunea emitentului

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și obiectul recursului în interesul legii Prevederile legale supuse interpretării Înaltei Curți de Casație și Justiție Orientările jurisprudențiale divergente Autorul sesizării a arătat că practica judiciară neunitară cu privire la problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii a fost constatată prin considerentul de la paragraful 60 din Decizia nr. Titularul sesizării a subliniat că problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii este mai amplă decât cea indicată în decizia anterior menționată pentru că se referă nu numai la recursul incident, ci și la apelul incident, precum și la recursul și apelul provocat.

Extinderea este determinată de specificul comun tuturor acestor căi de atac, respectiv caracterul accesoriu, în raport cu apelul sau recursul principal.

  • Idei de afaceri cum să faci bani
  • DECIZIE 14 22/06/ - Portal Legislativ
  • DECIZIE 42 14/10/ - Portal Legislativ
  • JURIDICE » Scurt comentariu asupra excepției de nelegalitate

Altfel spus, având în vedere că soluția legislativă a accesorialității este stabilită formal numai pentru apelul incident, conform art. Din examinarea hotărârilor judecătorești transmise au rezultat două opinii jurisprudențiale cu privire la problema de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii.

recursul la opțiunea emitentului

Într-o primă opinie, s-a considerat că dispozițiile art. În fundamentarea acestei opinii, s-au adus următoarele argumente Jurisprudența Curții Constituționale Prin Decizia nr. În paragraful 26 din această decizie s-a reținut că apelul incident nu reprezintă o instituție procesuală de sine stătătoare, ci o cale de atac ce va fi formulată numai în corelație cu apelul principal formulat în cauză Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție În cadrul mecanismelor de unificare a practicii judiciare, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat Decizia nr.

În paragraful 60 din această decizie s-a reținut că: Hotărârile judecătorești identificate în cuprinsul cap. La nivelul secțiilor Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost pronunțate hotărâri judecătorești în sensul ambelor opinii. În sensul primei opinii, au fost identificate decizii pronunțate de Secția I civilă, Secția a II-a civilă recursul la opțiunea emitentului Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a considerat că obiectul recursului incident nu este limitat la partea din hotărâre ce formează obiectul recursului principal, relevante în acest sens fiind:— Decizia nr.

Scurt comentariu asupra excepției de nelegalitate Prin sentinta nr.

În același sens au fost identificate decizii ale Completului de 5 judecători, în materie civilă, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care au fost soluționate pe fond recursurile incidente: Decizia nr. În sensul celei de-a doua opinii, au fost identificate decizii pronunțate de Secția I civilă și Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care s-a reținut caracterul accesoriu al recursului incident în raport cu recursul principal, relevante în acest sens fiind:— Decizia nr.

Opinia Colegiului de conducere al Curții de Apel Galați Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați nu a prezentat un punct de vedere propriu asupra problemei de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii, ci doar a expus opiniile jurisprudențiale divergente.

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la interpretarea dispozițiilor art.

Procurorul general a apreciat că cea de-a doua opinie jurisprudențială este în litera și spiritul legii pentru următoarele argumente Opiniile exprimate de specialiștii consultați Universitatea de Vest din Timișoara - Facultatea de Drept a prezentat două opinii în sensul celor două orientări jurisprudențiale.

În fundamentarea acestei opinii, s-au adus, în esență, următoarele argumente Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Drept a apreciat că prima opinie jurisprudențială este cea corectă. În ceea ce privește apelul incident, acesta lărgește cadrul procesual al judecății în apel relativ la obiect, putând fi exercitat și împotriva unor dispoziții din hotărârea apelată care nu constituie obiect al apelului principal.

recursul la opțiunea emitentului

Din conținutul art. Accesorialitatea apelului incident, așa cum rezultă din dispozițiile art. În cazul în care apelul principal nu este soluționat pe fond, cel incident rămâne fără efect.

  • Site- uri web care lucrează pe Internet fără atașamente

Rațiunea acestei reglementări rezidă în faptul că, prin retragerea recursul la opțiunea emitentului principal sau respingerea acestuia pentru motive care nu implică cercetarea fondului, soluția primei instanțe, de care cel care a exercitat apel incident era mulțumit de fapt, este menținută, nemaiexistând riscul să i se înrăutățească situația în apelul principal al adversarului său.