contingent consideration - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Opțiune ca tranzacție contingentă

opțiune ca tranzacție contingentă

Eng - merger, takeover Abundență — existența unui bun într-o cantitate mare. Eng - abundance. Accept — act prin care trasul unei cambii se angajează în mod expres să plătească suma înscrisului efectului la scadență. Eng - acceptance. Acceptare — act prin care un debitor recunoaște, punând semnătura sa pe un efect de comerț, o datorie față cont demo de evaluare a opțiunilor binare un creditor sub forma unei sume înscrisă pe titlul respectiv, angajându-se astfel să o plătească.

Traducere "contingent consideration" în română

Eng - acceptance, accepting. Eng - banking acceptance. Acciză — taxă de consumație sau vamală suportată de către consumatori. Forma cea mai răspândită a impozitelor indirecte. Se încasează de regulă la mărfurile de larg consum sau unele servicii. Eng - excise tax. Achiziție — act de comerț care are drept urmare luarea în posesie proprietate de către un agent economic-cumpărător a mărfurilor sau a hârtiilor de valoare, în condițiile convenite; dobândire, cumpărare a unui bun.

Eng - acquisition. Acont — sumă de bani reprezentând o parte din prețul mărfurilor sau din tariful serviciilor care urmează să fie livrate, respectiv prestate și pe care cumpărătorul o plătește furnizorului cu anticipație, în momentul încheierii unei operații de vânzare-cumpărare, contractării unei lucrări sau a unui serviciu, conform înțelegerii dintre părți.

Eng - down payment. Acoperire monetară — stocul de valori certe rezervă de aur, valute forte, alte active deținut de băncile de emisiune, într-un anumit procent din suma totală a bancnotelor emise, prin care se limitează emisiunea acestora la strictul necesar, prevenind astfel inflația și deprecierea monedei, asigurând garantarea convertibilității și încrederea în bancnotele emise. Eng - currency cover. Acord — înțelegere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice.

Banca din Cluj-Napoca oferă un preț de 78,21 lei moldovenești circa 3,79 euro, calculat la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a Moldovei pentru cumpărarea unui pachet de 8. Prețul oferit pentru pachetul minoritar de acțiuni evaluează întreaga bancă la aproape 95 mil. Valoarea băncii este acum cotată la dublu față de acum aproape doi ani. La acel moment, BERD a plătit 42 de lei moldovenești pe acțiune, adică un preț care evalua Victoriabank la 48 mil. Euro, la jumătate din valoarea sa contabilă.

Eng - agreement. Acord de barter — tranzacție, în care două părți stabilesc să schimbe între ele mărfuri de valori echivalente, conform condițiilor înscrise în contractul de shimb. Reglementarea financiară se face prin contrapartidă de marfă, neefectuându-se transferuri de sume bănești. Eng - barter agreement. Acord de credit sau împrumut — document financiar-bancar care reglementează cuantumul și condițiile primirii și restituirii creditelor între părțile contractante.

opțiune ca tranzacție contingentă

Eng - credit agreement. Acreditiv documentar — reprezintă un angajament prin care o bancă emitentă, ordonatoareacționând la cererea și în conformitate cu instrucțiunile clientului său ordonatorul acreditivului, cumpărătorulse obligă să efectueze o plată către o terță persoană beneficiarul acreditivului, vânzătorul sau să plătească ori să accepte, ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trease de către beneficiar, sau să autorizeze o altă bancă să efectueze o plată către beneficiar, să accepte cum să lucrați cu diagrame cu opțiuni binare să negocieze cambii.

Din punct de vedere al exportatorului, acreditivul documentar apare ca o promisiune irevocabilă de plată din partea opțiune ca tranzacție contingentă bănci, condiționată de prezentarea de către el într-un anumit termen a setului de documente care atestă expedierea mărfii.

opțiune ca tranzacție contingentă

Pentru importator cumpărătoracreditivul constă dintr-o dipoziție de plată irevocabilă, în favoarea exportatorului, condiționată de prezentarea de către beneficiar la banca sa, a documentelor. Este folosit în special în relațiile ecnomice internaționale.

opțiune ca tranzacție contingentă

Eng - documentary letter of credit. Acreditiv documentar irevocabil — acreditiv care comportă angajamentul ferm al băncii care deschide un astfel de acreditiv, față de beneficiar, acest angajament nu va putea fi modificat sau anulat fără acordul tuturor părților interesate.

Dicționar financiar-bancar

Eng - irrevocable letter of credit. Acreditiv documentar revocabil — acreditiv care se poate anula în orice moment, indiferent dacă are sau nu un termen de valabilitate. Banca ce a deschis un acreditiv documentar revocabil poate să-l anuleze sau să-l modifice, fără să fie obligată a-l aviza pe beneficiar.

Eng - revocable letter of credit.

contingent consideration - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Acreditiv necomercial — acreditiv în cuprinsul căruia nu este indicat un obiect comercial anume. În practică se întâlnește sub următoarele forme: a Scrisoare de credit simpl[ sau circularăare ca scop punerea necondiționată la dispoziția beneficiarilor a unor sume de bani de care aceștia au nevoie într-o călătorie sau misiune în țară sau străinătate. Se eliberează în schimbul unui comision perceput de banca emitentă. Eng uncommercial letter of credit Activ — 1 sumă ce figurează în creditul unui cont sau al unui libret de economii și reprezintă excedentul creditelor în raport cu debitele; 2 ansamblul bunurilor, mobile și opțiune ca tranzacție contingentă, ale unei societăți.

Eng - assets. Activ financiar — indicator financiar utilizat în sistemul bancar, în care activul este constituit din: bilete de bancă, depozite bancare la vedere și la termen, aur și devize, credite bancare, sume din împrumuturi pe termen lung, obligațiuni și acțiuni, prime de asigurare.

Eng - financial assets. Eng - net present value method. Opțiune ca tranzacție contingentă — deținător al unei acțiuni reprezentând o fracțiune din capitalul unei societăți. Eng - shareholder. Acțiune — hârtie de valoare negociabilă la bursă, dovedind participarea deținătorului la capitalul societății pe acțiuni care a emis titlul și pe baza căreia deținătorul primește o parte corespunzătoare din beneficiul acestei societăți sau suportă o parte din pierdere.

Reprezintă o parte din capitalul societății. Acționarii nu răspund de pasivul social decât în limita aportului la capital.

Eng - share. Adjudecare — câștigarea de către o persoană fizică sau juridică în cadrul unei licitații, ca urmare a oferiri celui mai înalt preț, a unei oferte privind livrarea de utilaje, echipamente și tehnologii, construirea unui obiectiv economic sau social, prestarea unor servicii etc. Atribuirea bunului respectiv, prin câștigarea licitației, se face pe baza unei hotărâri judecătorești.

De asemenea, în cazul concesionărilor, închirierilor sau locațiilor de gestiune, transferul drepturilor de folosință se face prin adjudecare.

opțiune ca tranzacție contingentă

Eng - adjudication. Adunarea generală anuală a acționarilor — adunare anuală a acționarilor pentru aprecierea totalurilor activității anuale a societății, adoptarea direcțiilor principale ale politicii ei pentru anul următor, aprobarea conturilor și stabilirea destinației rezultatelor activității, alegerea organelor de administrare. Eng - anual meeting of shareholders.

  • EUR-Lex - R - RO - EUR-Lex

Agent — persoana fizică sau juridică care execută anumite operații în numele și din însărcinarea altor persoane în activitatea de la bursele de mărfuri și de valori. Eng - broker. Agent economic — indivizi, grupuri de indivizi sau organisme care constituie din punctul de vedere al fluxurilor economice centre de decizie și de acțiune elementare.

opțiune ca tranzacție contingentă

Eng - economic unit. Agenție — filială sau sucursală înființată de către o societate comercială într-o țară în care are interese de afaceri. Eng - agency.

tranzactie Arhive | Mîrșanu

Agio — noțiune utilizată în limbajul de bursă, care arată că valoarea nominală a unui titlu de credit este mai mică decât cursul pieței valoarea reală. Eng - agio, premium.

Tranzacționarea criptomonedelor pentru începători marea britanie profitul gazdei bitcoin tranzacționare cu opțiuni binare alpari Iată cum funcționează WEB.

Amanet — gaj, contract prin care un debitor predă creditorului sau posesiunea unui bun ca garanție a restituirii altui bun sau a unei sume împrumutate.

În temeiul acestui contract, creditorul are dreptul să rețină bunul în posesia sa până la plata datoriei iar în caz de neplată, să se despăgubească cu preferinșă față de ceilalți creditori din prețul rezultat prin valorificarea acestui bun.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Eng - pawn. Anatocism — operație prin care se capitalizează dobânda unei sume date cu împrumut, respectiv, dobândă la dobândă. Andosant — beneficiarul opțiune ca tranzacție contingentă gir, cei care beneficiază de transferul de proprietate al unui titlu și drepturile aferente pe calea andorsării.

IS BINBOT PRO SCAM OR LEGIT? How To Lose Money With Bin Bot Pro! Review

Eng - endorsee. Andosare — operație prin care se efectuează transferul dreptului unor persoane opțiune ca tranzacție contingentă sau juridice de încasare a unui efect comercial cambie, bilet la ordin, dovadă de depozitare, conosament prin înscrierea pe versoul acestuia a mențiunii: "Plătiți băncii, întreprinderii sau persoanei X, la ordinul acesteia", după care urmează semnătura celui în drept.

Eng - endorsement. Angajament — act care generează o obligație în raport cu terții. La plural: suma obligațiilor contractate și deocamdată neexecutate. Eng - liability. Anuitate — sumă constantă vărsată în fiecare an ca plată pentru dobânzi la o datorie și a unei părți a amortizării sale.

Anuitatea rămânând invariabilă, cu excepția cazurilor în care se modifică rata dobânzii, partea dobânzii descrește treptat și partea amortizării crește. Eng - annuity. Aport — contribuție la crearea sau dezvoltarea mijloacelor de acțiune ale unei societăți, care dă dreptul la o participare la capitalul sau la beneficiul acesteia.

Eng - contribution. Apreciere — creștere în valoare, spre exemplu a unui titlu de valoare la bursa de valori sau a unei valute față de alte valute pe piața valutară.

Eng - appreciation.

  1. Paragraph 58 provides guidance on the subsequent accounting for contingent consideration.
  2. Cum să înveți să tranzacționezi opțiuni pentru începători
  3. Difuzare de tranzacționare

Aranjament — înțelegere, acord încheiat între două sau mai multe state cu privire la diferite probleme economice, sociale, financiare etc. Aranjament bancar - convenție între bănci, prin care se stabilește modul de acordare, de utilizare și de rambursare a creditelor sau cu privire la efectuarea anumitor operații bancare.

Arbitraj valutar — tranzacție bancară de vânzare-cumpărare, de cele mai multe ori simultană, de valută, în scopul realizării unui câștig din: diferența de curs a aceleiași valute înregistrată concomitent pe două piețe diferite arbitraj valtar simplu ; diferența dintre cursurile acelorași valute, pe aceeași piață. Aceste operații se efectuează prin mijloace de comunicare rapidă, pentru acționare rapidă.

Eng - currency arbitrage. Arierate — datorii bănești, inclusiv dobânda aferentă, neplătite la timp de către persoana care a efctuat împrumutul. Eng - arrears.

Dicționar financiar-bancar – Banca mea

Asigurare de credit — garanție pe care și-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. Eng - credit insurance. Asociat — participant la capitalul unei întreprinderi.