Account Options

Concepte de bază ale opțiunilor

Nu înțelegi conceptul de bază aici.

The most basic concept you need to understand is quantum superpositions. Conceptul de bază pe care trebuie să îl înțelegi este suprapoziționarea cuantică. Sensory Modalities and the Creation of Thresholds I am going to explore this topic further in the future, but it is important to mention the basic concept here.

II. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN FIZICĂ

Modalităţi Senzoriale şi Crearea Pragurilor În viitor, voi explora mai profund acest subiect, dar este important să menţionez aici conceptul de bază.

More important, besides creative ideas about gaming and technological innovations in this field, is the basic concept of the responsible game.

Utilizarea TIC Unul dintre conceptele de combinatorică. Combinatorică: reguli și formule de bază Concept în combinatorică 9 litere per f În primul rând, să analizăm conceptele de bază ale combinatoriei - selecții și tipurile lor: permutații, plasare și combinații.

Tot mai important, alături de idei creative de gaming și inovații tehnologice în domeniu este, de asemenea, conceptul de bază al jocului responsabil. So that's the basic concept that we use. Deci acesta e conceptul de bază pe care-l folosim.

concepte de bază ale opțiunilor

These individual statistics were also included because the basic concept of the franchise is to train one's Pokémon. Aceste statistici individuale au fost incluse, de asemenea, deoarece conceptul de bază al francizei este acela de a pregăti Pokémon-ul. Elements of industrial robots There are many different varieties of industrial robots, but the basic concept remains the same. Părțile unui robot industrial Acești roboți industriali sunt disponibili în mai multe variante.

Translation of "basic concept" in Romanian

Totuși, conceptul de bază este mereu același. A basic concept in planning is that one can only plan for his target position in the future if he knows where he is now.

  1. Впервые за целую вечность он почувствовал, что глаза его застилают слезы, и зажмурился, прогоняя влажную пелену.
  2. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN FIZICĂ
  3. Это беспокоило Фонтейна: к коммандеру сходится множество нитей в агентстве, а директору нужно оберегать свое ведомство.
  4. basic concept - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context
  5.  Вашей возлюбленной пятнадцать лет.

Un concept de bază în planificarea este că se poate planifica numai pentru poziția sa țintă, în viitor, dacă el știe unde este acum.

The basic concept behind using parental monitoring software is to keep an eye on the time that children spend surfing the internet.

Conceptul de bază din spatele folosind software de monitorizare parentală este de a păstra un ochi pe timp că copiii petrec navigarea pe internet.

The basic concept of poetry is to get across a message, vision or idea through the use of creative verbal imagery.

concepte de bază ale opțiunilor

Conceptul de bază de poezie este concepte de bază ale opțiunilor de a obține peste un mesaj, viziune sau o idee prin intermediul utilizarea a imagini verbale creative.

Also, the motion for a resolution does not make any reference whatsoever to the basic concept of food sovereignty, even though it is prerequisite to food security.

De asemenea, propunerea de rezoluție nu face nicio trimitere la conceptul de bază al suveranității alimentare, chiar dacă aceasta este o condiție esențială pentru securitatea alimentară.

Он где-то. Халохот повернулся к алтарю. В тридцати метрах впереди продолжалось святое причастие.

So that's the basic concept, and now I'm going to show you what it leads to. Deci, acesta este conceptul de bază concepte de bază ale opțiunilor, și acum vă voi arăta la ce a condus acesta.

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

concepte de bază ale opțiunilor

Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning. Suggest an example.