Navigation menu

Compendiu de opțiuni de strategii

Compendiu de securitate internațională Octavian Manea Re­u­nind masteranzi, doc­to­ranzi sau doctori în relații internaționale, știinţe po­litice sau sociologie Monica Oproiu, Iulia Joja, Octavian Sofronea, Silvia Petre, Teo­dora Hrib, Ileana Racheru, Costinel Anuța, Săvuleț Cris­tina, Haliţ Nicoletacar­tea are meritul imediat de a pu­ne în perspectivă o nouă școa­lă de gândire româ­neas­că, de a articula vocea unei noi generații de analiză a studiilor de securitate și apă­răre.

Volumul apărut sub coordonarea pro­fesorului Marian Zulean nu stă sub rețeta analistului generalist, ci încurajează spe­cia­lizarea de nișă, cultivă experții deo­potrivă din sfera universitară, dar și din Ministerul Afacerilor Externe care cu­nosc în detaliu spațiile de care se ocupă și care redau temeinic particularitățile cul­tu­rilor strategice din Rusia, Suedia, Ger­ma­nia, România, Uniunea Europeană sau SUA.

A doua ediție a cărţii este o bună ocazie de a-i pune pe aceștia în circulație, de a-i face vizibili pe piața ideilor locale, cea care ar trebui în cele din urmă să hră­nească și să ghideze procesul de elaborare a strategiilor de securitate națională.

Compendiu de securitate internațională

În același timp, consilieri de opțiuni constituie o excelentă introducere în înțelegerea profilului com­portamental al unor actori-cheie de pe scena geopoliticii contemporane, ideală pentru facultățile de profil sau jurnaliști.

Capitolul dedicat Germaniei expune o fo­to­grafie foarte actuală - o politică externă în plin proces de reașezare. Germania pen­dulează între două tipuri de așteptări - un rol mai activ pe scena internațională la insistența aliaților, inclusiv din pers­pec­ti­va responsabilităților din sfera apărării, însă, pe de altă parte, opinia publică ger­mană rămâne orientată spre interior, pru­dentă și fundamental reticentă față de asu­marea unor angajamente de natură mi­li­tară în afara Europei.

The principles of military strategy emerged at least as far back as BC in the works of Sun Tzu and Chanakya. Mahan describes in the preface to The Influence of Sea Power upon History how the Romans used their sea power to effectively block the sea lines of communication of Hannibal with Carthage ; and so via a maritime strategy achieved Hannibal's removal from Italy, despite never beating him there with their legions. One of these strategies was shown in the battle between Greek city states and Persia.

Toate aceste ins­tincte sunt în ultimă instanță profund con­diționate de specificul culturii stra­te­gi­ce germane, așa cum s-a articulat aceasta în ultimii 70 de ani, în lumea postbelică, și care rămâne centrată preponderent pe noțiunea de putere soft, civilă, obișnuită să opereze în MARIAN ZULEAN coord.

Din această pers­pec­tivă rămân sugestive apelurile din ultimul an, când, pe fondul ascensiunii lui Donald Trump la Casa Albă și pe măsura acu­mu­lării unor divergențe de optică între Statele Unite și o parte a Europei, Ger­ma­nia este chemată să preia leadershipul lumii libere.

Military strategy

Deși reticentă să aspire la un astfel de rol global, un consens compendiu de opțiuni de strategii con­tu­rează la nivelul politicii externe germane: nevoia de a-și asuma responsabilități su­plimentare pe continent, cu precădere la nivelul Uniunii Europene.

Este responsabilitatea noastră.

faceți o mulțime de idei de bani

Mai puțin cunoscut la noi, spa­țiul nordic devine tot mai actual, pe fondul efer­ves­cen­ței geopolitice a Rusiei. Pe de altă parte, însă, la nivelul experților se observă o schimbare graduală de optică, în special după februariemomentul anexării Crimeei de către Federaţia Rusă.

Iaşi : Editura Gr.

Rusia începe să fie privită într-o cu totul altă lumină, ca o mare putere care are ca­pa­citatea de a destabiliza ecosistemul re­gional, mai ales în eventualitatea unui con­flict între Rusia și statele baltice membre NATO, situație în care securitatea Suediei ar fi în mod fundamental afectată.

Iată situația care împinge Suedia să-și re­con­sidere opțiunile și să-și revizuiască poli­ti­ca defensivă. Este contemplată discret ideea unui eventual membership în NATO.

cum să faci rapid 35 45 mii

Un astfel de parcurs ar transforma de o manieră radicală politica de securitate și apărare a Suediei, suspen­dând tradiția consacrată a politicii de nea­liniere. Nu în ultimul rând, istoricul și, până la un punct, bilanțul strategiilor de securitate națională ale SUA sub administrațiile Bush și Obama ne arată de fapt cât de mult s-a schimbat mediul în care operează lumea euroatlantică.

  • Compendiu de securitate internațională | Revista 22
  • Compendiu de medicina interna - dabio.ro
  • Compendiu de securitate internațională | Revista 22
  • Он повернулся, но было уже поздно.

Strategia din este un produs al timpului său, aflându-se cu pre­cădere sub influența traumatică a ata­cu­ri­lor de la 11 septembrie asupra New Yorkului și Washingtonului. În egală măsură, politica defensivă americană stă sub semnul încercării de a preveni ca grupările terorismului jihadist să intre în posesia de arme de distrugere în masă WMD.

Ulterior, strategia dindeși rămâne în coordonatele sale, centrată pe stoparea proliferării sistemelor WMD și, desigur, a terorismului, stă sub sim­bo­lismul invaziei Irakului și al dezideratului wilsonian de răspândire a libertății și a democrației, al reconstrucției statelor sla­be ca antidot la radicalism și ins­ta­bilitate.

Pentru ca imaginea să fie com­pletă, nu putem să nu aducem în discuție strategia de compendiu de opțiuni de strategii națională a Administrației Trump, făcută publică la sfâr­șitul anului trecut.

cum să construiești linii și canale de tendință

Aceasta din urmă in­troduce câteva note distinctive funda­men­tale. Practic, revizio­nismul hibrid al unor state precum Rusia, Iran sau Chi­na devine principala ame­nin­țare. Iată pretextul ideal pentru o a treia ediție a volumului care să investigheze modul în care actorii cheie din sistemul inter­na­țio­nal contemporan răspund și își adaptează strategiile de securitate națională într-o lume dominată de revenirea competiției în­t­re marile puteri.

  1.  Домой! - солгала Мидж.
  2. Câștiguri reale prin Internet acasă

Detalii suplimentare despre strategiile românești de securitate națională pot fi consultate aici.