Pages pentru Mac: Calcularea valorilor în Pages utilizând datele din celulele de tabel

Calculul valorii opțiunii, Optiuni de calcul - SmartBill Ajutor

Afișează valoarea care este introdusă în câmp. Total parțial în Afișează valoarea pentru elemente succesive în Câmp de bază ca total parțial. Rang de la cel mai mic la calculul valorii opțiunii mai mare Afișează rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mic element din câmp ca 1 și cea mai mare valoare cu o valoare de rang mai mare. Rang de la cel mai mare la cel mai mic Afișează rangul valorilor selectate într-un anumit câmp, listând cel mai mare element din câmp ca 1 și fiecare valoare mai mică va avea o valoare de rang mai mare.

De exemplu, puteți adăuga un element calculat cu formula pentru comisionul de vânzări, care poate fi diferit pentru fiecare regiune. În acest caz, raportul va include automat comisionul în subtotaluri și totalurile generale. Cum sunt influențate calculele de tipul datelor sursă Calculele și opțiunile disponibile într-un raport depind de proveniența datelor sursă: dintr-o bază de date OLAP sau o sursă de date non-OLAP.

Nu puteți modifica modul în care aceste valori precalculate sunt calculate în raportul PivotTable.

calculul valorii opțiunii lucrați la strategia de opțiuni

De exemplu, nu puteți să modificați funcția de rezumare care este utilizată pentru a calcula câmpuri de date sau subtotaluri, nici să adăugați câmpuri calculate sau elemente calculate. De asemenea, dacă serverul OLAP furnizează câmpuri calculate, numite și membri calculați, le veți vedea în Lista de câmpuri PivotTable.

În plus, veți vedea toate câmpurile calculate și elementele calculate create folosind macrocomenzi care au fost scrise în Visual Basic for Applications VBA și stocate în registrul dvs. Dacă aveți nevoie de alte tipuri de calcule, contactați administratorul bazei de date OLAP. Pentru datele sursă OLAP, puteți să includeți sau să excludeți valorile pentru obiecte ascunse atunci când calculați subtotaluri și totaluri generale.

Calculele bazate pe date sursă non-OLAP    În rapoartele PivotTable bazate pe alte tipuri de date externe sau pe date din foaia de lucru, Excel utilizează funcția de rezumare Sum pentru a calcula câmpuri de valori care conțin date numerice și funcția de rezumare Count pentru a calcula câmpuri de date care conțin text. Puteți alege o altă funcție calculul valorii opțiunii rezumare, cum ar fi Medie, Max sau Min pentru a analiza și particulariza datele.

De asemenea, puteți crea propriile formule care utilizează elemente ale raportului sau alte date din foaia de lucru creând un câmp calculat sau un element calculat într-un câmp. Nu puteți utiliza formule în rapoartele bazate pe o bază de date OLAP.

Când utilizați formule în rapoarte PivotTable, trebuie să cunoașteți următoarele reguli pentru sintaxa de formulă și comportamentul formulei: Elementele formulelor PivotTable    În formulele pe care le creați pentru calculul valorii opțiunii calculate și elemente calculate, puteți utiliza operatori și expresii așa cum faceți în alte formule pentru foi de lucru.

Puteți să utilizați constante și să faceți referire la date din raport, dar nu puteți utiliza referințe de celule sau nume definite.

SmartBill iti da posibilitatea sa stabilesti cat de precise trebuie sa fie calculele pe o factura. Numarul de zecimale afisat In SmartBill,  se opereaza implicit cu preturi si totaluri afisate cu 2 zecimale. Calculul totalurilor conform cu regulile casei de marcat Modul de calcul implicit in SmartBill este cel care asigura o corespondenta maxima a valorilor calculate pe factura cu cele afisate pe bonul fiscal emis de o casa de marcat. Calculata in acest fel, valoarea TVA poate fi diferita de cea care rezulta daca aduni pozitiile care sunt trecute pe factura.

Nu puteți utiliza funcții pentru foi de lucru care necesită referințe de celule sau nume definite ca argumente, nici funcții matrice. Numele de câmpuri și elemente    Excel utilizează nume de câmpuri și de elemente pentru a identifica aceste elemente de raport în formulele dvs. În exemplul următor, datele din zona C3:C9 utilizează numele de câmp Lactate. Notă: Într-un raport PivotChart, numele de câmpuri sunt afișate în lista de câmpuri PivotTable și numele de elemente pot fi vizualizate în fiecare listă verticală de câmpuri.

calculul valorii opțiunii rata bitcoin de bani

Nu confundați aceste nume cu cele pe care le vedeți în sfaturile despre diagrame, care reflectă nume de serii și de calculul valorii opțiunii de date. Formulele operează cu sume totale, nu cu înregistrări individuale    Formulele pentru câmpuri calculate calculează suma datelor subiacente pentru orice câmpuri din formulă.

Formulele pentru elemente calculate operează cu înregistrările individuale. Spațiile, numerele și simbolurile în cadrul numelor    Într-un nume care include mai multe câmpuri, acestea pot fi aranjate în orice ordine.

Utilizați ghilimele simple pentru a încadra numele care au mai multe cuvinte sau care includ numere sau simboluri.

Au fost utile aceste informații?

Totalurile    Formulele nu pot face referire la totaluri cum ar fi Total martie, Total aprilie și Total general în exemplu. Numele de câmpuri din referințele la un element    Puteți include numele de câmp într-o referință la un element.

calculul valorii opțiunii opțiuni binare de sală

Numele elementului trebuie să fie încadrat între paranteze drepte, de exemplu, Regiune[Nord]. Utilizați acest format pentru a evita erorile NAME? Referirea la elemente în funcție de poziție    Puteți face referire la un element în funcție de poziția sa în raport, așa cum este sortat și afișat în prezent.

Browser incompatibil

Tip[1] este Lactate și Tip[2] este Fructe de mare. Elementul la care se face referire astfel se poate modifica oricând se modifică pozițiile elementelor sau când sunt afișate sau ascunse diferite elemente.

Elementele ascunse nu sunt contorizate în acest index. Puteți utiliza poziții relative pentru a face referire la elemente. Pozițiile sunt determinate în raport cu elementul calculat care conține formula.

Dacă poziția pe care o introduceți este înaintea primului element sau după ultimul element din câmp, formula generează REF! Utilizarea formulelor în rapoarte PivotChart Pentru a utiliza formule într-un raport PivotChart, creați-le în raportul PivotTable asociat, unde puteți vedea valorile individuale care reprezintă datele dvs. Diagrama rezultată va arăta așa: Însă un element calculat creat în câmpul Vânzător va apărea ca o serie reprezentată în legendă, calculul valorii opțiunii în diagramă ar fi apărea ca un punct de date în fiecare categorie.

Înainte să începeți, decideți dacă doriți un câmp calculat sau un element calculat într-un câmp.

Raportul dintre doua valori

Calculul valorii opțiunii un câmp calculat atunci când doriți să folosiți datele dintr-un alt câmp în formulă. Utilizați un element calculat atunci când doriți ca formula să folosească date din unul sau mai multe elemente specifice dintr-un câmp. Pentru calculul valorii opțiunii calculate puteți introduce formule diferite în fiecare celulă.

Dacă aveți mai multe elemente calculate sau formule, puteți ajusta ordinea portofel bitcoin pe computer calcul. Adăugarea unui câmp calculat Faceți clic pe raportul PivotTable.

Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Câmp calculat. În caseta Nume, tastați un nume pentru câmp. În caseta Formulă, introduceți formula pentru câmp. Pentru a utiliza datele dintr-un alt câmp în formulă, faceți clic pe câmpul din caseta Câmpuri, apoi pe Inserare câmp.

Faceți clic pe Adăugare. Adăugarea unui element calculat la un câmp Faceți clic pe raportul PivotTable. Dacă elementele din câmp sunt grupate, pe fila Analiză, în grupul Grup, faceți clic Anulare grupare. Faceți clic pe câmpul în care doriți să adăugați elementul calculat. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Element calculat. În caseta Nume, tastați un nume pentru elementul calculat.

În caseta Formulă, introduceți formula pentru element. Pentru a utiliza datele dintr-un element în formulă, faceți clic pe acesta în lista Elemente, apoi pe Inserare element elementul trebuie să provină din același câmp ca elementul calculat.

Introducerea unor formule diferite în fiecare celulă pentru elementele calculate Faceți clic pe o celulă pentru care doriți să modificați formula.

Inserarea unei formule

Calculul valorii opțiunii a modifica formula pentru mai multe celule, țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic pe celulele suplimentare. În bară de formule, tastați modificările pentru formulă. Ajustarea ordinii de calcul pentru mai multe elemente calculate sau formule Faceți clic pe raportul PivotTable. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Ordine de rezolvare.

Optiuni de calcul

Faceți clic pe o formulă, apoi pe Mutare în sus sau pe Mutare în jos. Continuați până când formulele sunt aranjate în ordinea în care doriți să fie calculate.

Vizualizarea tuturor formulelor utilizate într-un raport PivotTable Puteți calculul valorii opțiunii afișați o calculul valorii opțiunii a tuturor calculul valorii opțiunii utilizate în raportul PivotTable curent.

Faceți cum puteți face bani în 2020 pe raportul PivotTable. Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Listare formule. Editarea unei formule PivotTable Înainte de a edita o formulă, stabiliți dacă aceasta este într-un câmp calculat sau un element calculat.

Dacă formula este într-un element calculat, stabiliți și dacă aceasta este singura formulă pentru elementul calculat. Pentru elementele calculate, puteți să editați formule individuale pentru anumite celule ale unui element calculat. Determinați dacă o formulă este într-un câmp calculat sau un element calculat Faceți clic pe raportul PivotTable. În lista de formule, găsiți formula pe care doriți să o modificați listată sub Câmp calculat sau Element calculat.

Atunci când există mai multe formule pentru un element calculat, formula implicită care a fost introdusă când a fost creat element are numele elementului calculat în coloana B. Pentru formule suplimentare pentru un element calculat, coloana B conține atât numele elementului calculat, cât și numele elementelor care se intersectează.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

De exemplu, aveți o formulă implicită pentru un element calculat numit ElementulMeu și o altă formulă pentru acest element, identificată ca ElementulMeu Vânzări ianuarie. Continuați utilizând una dintre următoarele metode de editare. Editarea unei formule pentru un câmp calculat Faceți clic pe raportul PivotTable. În caseta Nume, selectați câmpul calculat pentru care doriți să modificați formula. În caseta Formulă, editați formula. Faceți clic pe Modificare.

calculul valorii opțiunii recenzii despre opțiunea bit

Editarea unei formule individuale pentru un element calculat Faceți clic pe câmpul care conține elementul calculat. În caseta Nume, selectați elementul calculat. Editarea unei formule individuale pentru o anumită celulă a unui element calculat Faceți clic pe o celulă pentru care calculul valorii opțiunii să modificați formula. Sfat: Dacă aveți mai multe elemente calculate sau formule, puteți ajusta ordinea de calcul.

Pentru mai multe informații, consultați Ajustarea ordinii de calcul pentru mai multe elemente calculate sau formule. Dacă nu doriți să eliminați definitiv o formulă, puteți să ascundeți câmpul sau elementul glisându-l în afara raportului PivotTable. Determinați dacă formula este într-un câmp calculat sau un element calculat. Câmpurile calculate apar în Lista de câmpuri PivotTable.

Puteți crea formule sau celule de funcții care efectuează automat calcule utilizând datele din orice celule pe care le selectați.

Elementele calculate apar ca elemente în alte câmpuri. Alegeți una dintre următoarele variante: Pentru a șterge un câmp calculat, faceți clic oriunde în raportul PivotTable. Pentru a șterge un element calculat, în raportul PivotTable, faceți clic pe câmpul care conține elementul pe care doriți să-l ștergeți.

Pe fila Analiză, în grupul Calcule, faceți clic pe Câmpuri, elemente și seturi, apoi pe Câmp calculat sau pe Element calculat. În caseta Nume, selectați câmpul sau elementul pe care doriți să-l ștergeți. Faceți clic pe Ștergere.

Afișarea diverselor calcule în câmpurile de valoare PivotTable

Vizualizarea tuturor formulelor utilizate într-un raport PivotTable Pentru a afișa o listă a tuturor formulelor utilizate în raportul PivotTable curent, procedați astfel: Faceți clic pe raportul PivotTable. Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Listare formule.

 • Cum și unde să faci discuții despre bani
 • Фонтейн побледнел.
 • Хейл находился всего в метре от нее, когда она встала и преградила ему дорогу.
 • Только его собственные утверждения в электронных посланиях.
 • Никогда еще государственные секреты США не были так хорошо защищены.

Editarea unei formule PivotTable Determinați dacă formula este într-un câmp calculat sau un element calculat.

Dacă formula este într-un element calculat, stabiliți dacă aceasta este singura formulă pentru elementul calculat procedând astfel: Faceți clic pe raportul PivotTable. Dacă există mai multe formule pentru un element calculat, formula implicită care a fost introdusă atunci când a fost creat element are numele de element calculat în coloana B.

Pentru formulele suplimentare ale unui element calculat, coloana B conține atât numele de element calculat, cât și numele elementelor de intersecție. Alegeți una dintre următoarele variante: Editarea unei formule pentru un câmp calculat Faceți clic pe raportul PivotTable.

 1. Вся ложь Танкадо о невскрываемом алгоритме… обещание выставить его на аукцион - все это было игрой, мистификацией.
 2.  - У меня нет семьи.
 3. Evaluarea semnalelor pe opțiuni binare
 4.  Он называл ее… - Речь его стала невнятной и едва слышной.
 5. Pages pentru Mac: Calcularea valorilor în Pages utilizând datele din celulele de tabel
 6. Окно местоположения «Следопыта» откликнулось именно так, как он рассчитывал.
 7. Cu atât poți câștiga mai repede bani

Pe fila Opțiuni, în grupul Instrumente, faceți clic pe Formule, apoi pe Câmp calculat.